Skip to main content

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта


КазНУ имени аль-Фараби
Enrollment is Closed

Курс туралы

«Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта» курсы «Тарих» мамандығы бойынша бакалавриат студенттері үшін базалық пән және «Қазіргі Қазақстан тарихы» жалпы курсының маңызды бөлігі болып табылады. Пән поблемалары тарихи аспектіде, бірақ саясаттану, әлеуметтану және басқа да әлеуметтік-саяси пәндермен тығыз пәнаралық байланыста қарастырылады. Пәннің хронологиялық шеңбері Қазақстанның тәуелсіздігін алудан бүгінгі күнге дейінгі кезеңді қамтиды.

Курс авторы

Course Staff Image #1

Смағұлов Сабырхан Смағұлұлы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Тарих, археология және этнология факультетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы. Тарих, археология және этнология факультетінде «Қазақстан ұлттық экономикасының тарихы», «Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта» курстарын оқиды. Университеттің тарих емес факультеттерінде «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнін жүргізеді.