Skip to main content

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы


tarsu

Құзыреттілік талаптарын меңгеру үшін курсты оқытудың жоспарланған қажетті нәтижелер:

- мемлекет және құқықтың негізгі түсініктерін, тарихи сатылардағы мемлекет пен мемлекеттік – құқықтық және мемлекеттің конституциялық дамуын білу және жоғарыдағылар туралы түсінік алу, ҚР-ң конституциялық құрылысы мен нормативтік – құқықтық актілердің мазмұнын және кәсіби қызметте құқықты жүзеге асырудың мазмұнын түсініп, қолданылудың нақты бір саласын анықтау;

- заңдық категориялар мен түсініктерді еркін меңгеру; құқыққорғау органдарының ішінде мемлекеттік, құрылым және жүйеде бағытталу; құқықтағы сипаттағы түрлі құжаттарды жасай алу мүмкіншілігін иемдену; құқықбұзушылық пен қылмыстарды ашу және зерттеу, тоқтату, анықтау тәсілдері мен әдістерін үйрену;

Курстың модулі бойынша пререквизиттері

Пререквизиттер – Мемлекет құқығы мен теориясы

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Абдукаримова Зауре Турганбаевна

з.ғ.к., доцент, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Enroll